0 (232) 441 6006 0 (507) 018 0012 Muhasebe / Aidat
info@ipsay.com.tr Bize Yazın

Hizmetlerimiz

Teknik Destek
Teknik Destek
Teknik Destek

Ortak alanlarda bulunan; bina, tesis, makine, teçhizat, demirbaş malzeme, asansör, elektrik, su, hidrofor vb. cihaz ve sistemlerin; bakım-onarımları ile hizmet satın alma faaliyetlerinde piyasa araştırması yapılır, teklif alınır, 

Site/apartman temsilcileriyle birlikte yapılacak inceleme sonucunda ilgili firmalarla sözleşme yapılır, sözleşme hükümlerine göre iş yaptırılır ve takip edilir. 

Çalışanların branşları gereği almaları gereken eğitimleri ve belgeleri almaları sağlanır (İş güvenliği eğitimi, doğalgaz işletme ve bakım eğitimi, cankurtaran eğitimi vb.).

Havuz olan sitelerde/apartmanlarda görevli personele; kurtarma, ilk yardım, havuz ilaçlama, sezon öncesi ve sezon sonrası havuz bakım eğitimlerini almaları sağlanır. 

Sitenin fiziksel şartları ve yönetim biçiminin daha iyi bir duruma getirilmesi için, gerektiğinde konutlara dağıtılacak anketlerle site sakinlerinin; öneri ve eleştirileri alınır, anket sonuçları değerlendirilerek konu hakkında yapılacak planlamalar duyurulur, 

Sitenin ortak alanları ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordineler, yazışmalar, iş takibi vb. hizmetler yerine getirilir,

Site ortak alanları; özellikle işveren mali mesuliyet ve üçüncü şahıs mali mesuliyet teminatlarını içerecek şekilde her türlü olay ve tabii afete karşı sigorta ettirilir,

Güvenlik personeli olan sitelerde, güvenlik firması ile site maliklerini yasal ve mali yönden emniyete alacak şekilde sözleşmeler yapılır, personelin; maaş, SGK, çalışma saatleri vardiya değişimleri ilgili firma üzerinden her ay takip ve kontrol edilir. Eksik husus olması halinde firma ödemeleri askıya alınır,

Daireler ve ortak alanlar için yapılabilecek ilaçlama faaliyetlerinin koordinasyonu ve uygulaması yapılır.