0 (232) 441 6006 0 (507) 018 0012 Muhasebe / Aidat
info@ipsay.com.tr Bize Yazın

Hizmetlerimiz

Hukuk
Hukuk
Hukuk

Yöneticinin yasa ve yönetim planında belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar İPSAY tarafından yerine getirilir, 

Denetçinin yasa gereği üç ayda bir yapacağı hesap denetiminin kolay olması için, gerekli dokümanlar düzenlenir ve sonuç raporları site/apartman sakinlerine duyurulur,

Yasa gereği, ödemelerini aksatan sakinler ödemede geciktiği günler için aylık % 5 gecikme tazminatı öderler. Gecikme tazminatı tahakkuk ettirilmekle birlikte, ödenmeyen aidat miktarları bir süre sonra hizmetin aksamasına yol açacağından aidat borcunu ödemeyenler hakkında firma avukatımızca yasal işlem başlatılır (Aidatlarını ödemeyenler için yapılacak icra işlemlerinde; avukatımız vekalet ücretini sadece ilgili daireden talep eder, tebligat ücreti ve adliye veznesine yatırılan harç sonradan yerine koyulmak üzere site/apartman banka hesabından ödenir. Ancak davalara esas olan masraflar ve avukatlık giderleri mevzuata uygun olarak site/apartman gelirinden karşılanır),

Çalışanların SGK işlemleri mali müşavirimiz tarafından yerine getirilir (Bütçede yeterli para olması durumunda SGK ödemelerindeki aksaklıklardan kaynaklı mali sorumluluk İPSAY'a aittir),  

Sitenin genel bir değerlendirmesi ve risk analizi yapılır. Mimari proje ve yönetim planı incelenerek  alınması gereken tedbirler alınır,

Çalışanların sözleşmeleri yoksa veya mevcut yasal prosedüre uygun değilse sözleşmeleri yenilenir.