0 (232) 441 6006 0 (507) 018 0012 Muhasebe / Aidat
info@ipsay.com.tr Bize Yazın

Hizmetlerimiz

Danışmanlık
Danışmanlık
Danışmanlık

Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile site/apartman yönetim planında belirtilen hükümlerin, yönetici tarafından; zamanında, tam ve mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi ve kat malikleri kurulunda görüşülmesi gereken hususların planlanması, alınan kararların uygulanması için İPSAY tarafından danışmanlık hizmeti verilir. Bu kapsamda; 

Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar kendi yöneticiniz tarafından yerine getirilir,

Yasa gereği; bir yıllık yönetim dönemini kapsayan tahmini bütçe ile her kat malikinin ödemesi gereken aidatı tespit eden bir “İşletme Projesi” hazırlanarak kat maliklerine tebliğ edilmek üzere yöneticiye teslim edilir,

Muhasebe kayıtları tutulur. Bu hizmet için İPSAY'a  banka ekran görüntüleme yetkisi verilmesi gereklidir (Yönetim tarafından elden para toplanmaması ve tüm aidatların bankaya yatırılması esas olmalıdır), 

Yönetici tarafından gider belgelerinin İPSAY'a teslim edilmesi sonucu; aylık olarak bilanço hazırlanır, fatura ve fişler bir dosyada düzenlenir, işletme defteri yönetici tarafından onaylanır,

Her ay, site/apartman sakinlerinin bankaya yatırdıkları aidat ve ödenmemiş borç durumunu gösteren bir çizelge ile sitenin/apartmanın bilançosu hazırlanarak yöneticiye teslim edilir,

İPSAY internet sitesi “Üye girişi" sayfasına kullanıcı kodu ve parola ile girilmesi halinde; apartmanın/sitenin aylık bilançoları, sakinlerin aidat ödeme durumları, yapılan duyurular, banka hesap bilgileri, resmi dairelerle yapılabilecek yazışmalar vb. dokümanlar görülebilir,

Aidatını ödemeyenlerden avukatımız aracılığı ile yasal takibe başlanması maksadıyla; yönetici ile koordine edilir ve yöneticinin avukata vekalet vermesi sonucu gerekli işlemler yürütülür,

Toplantıda gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrısının hazırlanıp yasal tebligatın yapılması, toplantının yapılması, toplantı sonuçlarının tebliği ve alınan kararların uygulanması için İPSAY yönetici ile koordineli olarak çalışır,

Ortak alanlarda bulunan; bina, tesis, makine, teçhizat ve demirbaş malzemeler ile elektrik, su vb. cihaz ve sistemlerin; bakım-onarımları ile hizmet satın alma işlemlerinde piyasa araştırması yapılır, teklif alınır, yöneticinin kararı doğrultusunda tedarikçilerle yapılacak sözleşmeler hazırlanır, sözleşme hükümlerine göre işin yaptırılması konusunda yöneticiye yardımcı olunur,

Personelin işe alımındaki yasal yükümlülükler firmamız mali müşaviri tarafından yerine getirilir ve ilgili personel ile site/apartman namına yapılması gereken sözleşme hazırlanarak yöneticiye teslim edilir, ilgili personelin SGK işlemleri firmamız mali müşaviri tarafından takip edilir,

Daireler için yapılabilecek ilaçlama faaliyetlerinin koordinasyonu yapılır.