0 (232) 441 6006 0 (507) 018 0012 Muhasebe / Aidat
info@ipsay.com.tr Bize Yazın
16.05.2018
Mevzuat
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları...
Tamamını gör
15.05.2018
Mevzuat
Tebligat Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili...
Tamamını gör
12.05.2018
Yönetmelik
Isı ve Su Sayacı Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda...
Tamamını gör
11.05.2018
Yönetmelik
Asansör Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde...
Tamamını gör